Kontakti

Biroja tālrunis: 67567777
e-pasts: info@sildamies.lv

Tehniskais direktors

Edgars Baltpurviņš

e-pasts: edgars@sildamies.lv
tālrunis: 20377737

Pārdošanas un mārketinga daļas vadītājs

Kaspars Egle

e-pasts: kaspars@sildamies.lv
tālrunis: 29743210

AKRA SYSTEM
Juridiskā adrese
Robežu iela 46, Rīga, LV-1004, Latvija
vienotais reģ.nr. LV40103872254

Kredītiestādes rekvizīti
Swedbank A/S   kods: HABALV22
konts: LV85HABA0551039694282

Sildamies.lv biroja adrese: Robežu iela 46, Rīga, LV-1004