Kontakti

Tehniskais direktors

Edgars Baltpurviņš
e-pasts: edgars@sildamies.lv
tālrunis: 20377737

Pārdošanas un mārketinga daļas vadītājs

Kaspars Egle

e-pasts: kaspars@sildamies.lv
tālrunis: 29743210

Projektu vadītājs

Dāvis Kaminskis

e-pasts: davis@sildamies.lv
tālrunis: 27788099

Siltumsūkņu Centrs, SIA
Juridiskā adrese
Robežu iela 46, Rīga, LV-1004, Latvija
vienotais reģ.nr. LV40103187944

Kredītiestādes rekvizīti
Swedbank A/S   kods: HABALV22
konts: LV86HABA0551022070431

Sildamies.lv biroja adrese: Robežu iela 46, Rīga, LV-1004

Darba laiks: darbdienās no 9:00 – 17:00