Ventilācijas sitēmu tīrīšana

Ventilācijas sistēmas, jo sevišķi profesionālās, prasa regulāras pārbaudes, apkopes un tīrīšanas. Ventilācijas sistēmu tīrīšanu paģēr Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.238, kas ir ugunsdrošības noteikumi. Neveicot ventilācijas sistēmām periodisku tīrīšanu, tās ar laiku kļūst par vienu no vērā ņemamākajiem ugunsbīstamības risku faktoriem. Putekļu, sodrēju un citu sanesu depozīti ir ne vien aizdegšanās avots, bet arī katalizators straujai izplatībai izplatībai caur gaisa vadiem uz blakus esošām telpām, palielinot ugunsgrēka rašanās varbūtību visā ēkā.

Mehānisko piespiedu ventilācijas sistēmu tīrīšanu  ieteicams veikt divas reizes gadā, pretējā gadījumā, atteikšanās no apkopes var var draudēt nevien pie tās funkcionalitātes samazināšanās un kaitīgo mikroorganismu savairošanās, bet arī paaugstināt aizdegšanas risku un ugunsgrēka izplatīšanos. Ar putekļu nosēdumiem pieblīvētu gaisa vadu sienu aizdegšanos var izraisīt pat neliela dzirkstele, kuru gaisa plūsmas strauji pārvērtīs ugusngrēkā un izplatīs pa visu ēku.

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas darbu komplekss

Piedāvājam mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas pakalpojumus, kuri iekļauj:

Kā tiek tīrītas ventilācijas sistēmas?

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanu veic tikai apmācīts personāls, bet pats process tiek īstenots vismaz trīs etapos: