Ventilācijas sistēmu tīrīšana

Ventilācijas sistēmas, jo sevišķi profesionālās, prasa regulāras pārbaudes, apkopes un tīrīšanas. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238, “Ugunsdrošības noteikumi” 91-94. punktiem, ar 2016. gadu Latvijā mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu veic reizi piecos gados, savukārt ventilācijas sistēmas kuras nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē dēļ netīras ventilācijas.

  1. Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē.
  2. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.
  3. Par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem sastāda aktu.
  4. Aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem pievieno fotogrāfijas, videoierakstus vai citu pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultātus.
  5. Mehāniskās ventilācijas sistēma, kas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendrošā izpildījumā, un to aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā. Šādu ventilācijas sistēmu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā.

Pirms tīrīšanas darbu uzsākšanas balstoties uz būves uzbūvi un ventilācijas projekta dokumentāciju, tiek izstrādāts gaisa vadu tīrīšanas plāns, kurā tiek ieplānotas revīzijas lūciņu iestrādes vietas, putekļu nosūcēja pieslēgšanas vietas, tīrīšanas process un foto/video uzņemšanas vietas. Šis plāns ietaupa darbiniekam pavadīto laiku jūsu objektā.

Tīrīšanas laikā tiek rūpīgi demontēti un notīrīti vai nomazgāti pieplūdes/nosūces difuzori, vietās kur nepieciešams izjaukt piekaramos griestus, darbi tiek veikti tīros cimdos lai griestu plāksnes netiktu nosmērētas. Ja gaisa vads atrodas aiz reģipša griestiem izveidosim nepieciešamā izmēra griestu lūciņas. Vietās kur tiek demontētas griestu plāksnes vai veidotas jaunas lūkas jūsu mēbeles un inventārs tiek apsegts ar plēvi. Pēc mūsu darbiem NAV nepieciešama telpu uzkopšana. Tīrīšanas laikā veicam pieplūdes/nosūces motoru un gaisa apstrādes iekārtu tīrīšanu no putekļiem/taukiem, filtru maiņu un apkopes darbus ja būs nepieciešams. Viss gaisa vadu tīrīšanas process tiek dokumentēts pirms un pēc tīrīšanas, pēc darbu beigšanas jums tiek izsniegts tīrīšanas un pārbaudes akts saskaņā ar MK. 238 noteikumiem un video/foto atskaite USB diskā.

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas darbu komplekss

Piedāvājam mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanas pakalpojumus, kuri iekļauj:

Kā tiek tīrītas ventilācijas sistēmas?

Mehāniskās piespiedu ventilācijas tīrīšanu veic tikai apmācīts personāls, bet pats process tiek īstenots vismaz trīs etapos: