SIltumsūkņu uzstādīšanas izmaksas

Siltumsūkņa cena nereti ir tikai aptuveni 50% no kopējām izmaksām

Siltumsūkņa uzstādīšana ir tik pat svarīga, kā aparatūras- paša siltumsūkņa- izvēle. Tikai pārdomāta un profesionāla montāža nodrošinās atbilstosu siltumsūkņa kalpošanas laiku un efektīvu darbību. Par spīti nereti pastāvošam vienkāršotajam priekšstatam, siltumsūkņa uzstādīšana sastāv no vairākām daļām: iekārtu montāžas, ūdensapgādes un kanalizācijas apsaistes, siltumnesēju pievienošanas, perifēro ierīču uzstādīšanas. Pilnīgai, pabeigtai montāžai ir jānodrošina klientam nekavējoša iespēja sākt siltumsūkni izmantot.
Kādas tad ir siltumsūkņa uzstadīšanas izmaksas un kas tās sastāda?

Iekārtu uzstadīšana

Iekārtu un papildelementu uzstādīšana tiem paredzētajās vietās

Siltuma kolektoru ierīkošana

Zemes/ ūdens siltuma kolektoru ierīkošana. Rakšanas darbi, dziļurbumi.

Siltumnesēju savienojumi

Siltuma kolektora cauruļu un savienojoso cauruļvadu izvilkšana un pievienošana

Ūdensapgādes un apkures sistēmu apsaiste

Siltumsūkņa pieslēgšana ūdensapgādes (karstais ūdens) un apkures sistēmām

Barošanas un vadības sistēmu pieslēgums

Elektropieslēgums pie atbilstošas jaudas elektrotīkla un vadības (lokālās un, opcionāli, attālinātās) pieslēgšana un salāgošana

Lai precīzi aplēstu siltumsūkņa uzstādīšanas izmaksas, nepieciešams noskaidrot vairākus nezināmos, kas ietekmē iekārtu uzstadīšanas sarežģītību, nepieciešamo laiku un materiālu daudzumu. Zemāk, aizpildot anketu un nosūtot to mums, jums ir iespēja saņemt personalizētu aprēķinu- tāmi par varbūtējajām siltumsūkņa uzstādīšanas izmaksām.

Pieprasi aprēķinu par tev piemērotākā siltumsūkņa montāžu!